Kuntokierre®

Här har du en paketlösning som är skräddarsydd för den kommunala sektorn. Med hjälp av den kan du få reda på i vilket skick kommunens gator är, skapa ett flerårigt åtgärdsprogram och noga följa med hur entreprenaderna genomförs.

Med vår hjälp kan du få nöjdare gatuanvändare och bättre möjlighet att påverka de politiska beslutsfattarna. Oberoende av om du är teknisk direktör, ekonomidirektör eller stadsdirektör så sparar du både tid och pengar på att använda Kuntokierre®.

Satsa på kostnadseffektivitet och välj sakkunniga Marjetas som samarbetspartner. Vi hjälper dig med att lösa problemen i vardagen och stöder dig i ditt arbete med att göra upp planer för framtiden. Utnyttja möjligheten att arbeta med våra experter – samarbete är vår styrka.

Uppgifterna om redan utförda åtgärder från nätet av gator, gång- och cykelvägar ger information om egendomens skick samt konstruktionernas hållbarhet och förväntande livscykel.

Kundens material används som underlag för kartläggningen av skicket. Det är möjligt att använda Kuntokierre® även utgående från knappt och bristfälligt material.

Kartläggningen av skicket utförs av Marjetas i enlighet med Kommunförbundets anvisning. Skicket på nätet av gator, gång- och cykelvägar samt beloppet av reparationsskulden fastställs med hjälp av kartläggningen av skicket.

Utgående från kartläggningen av skicket utförs fortsatta mätningar såsom georadarundersökningar och mätningar av bärförmågan för en fastställd objektgrupp. I allmänhet görs fortsatta mätningar på en objektgrupp som utgör cirka 10 % av hela gatunätet.

En preliminär budet för reparationsinvesteringar görs upp tillsammans med kunden. Budgetbehandling i kommunens förvaltningsorgan där förutsättningarna för sparmålen skapas.

Gatorna, gång- och cykelvägarna som ska omfattas av Kuntokierre® har utsetts. Över objekten har gjorts en utredning av reparationsåtgärder och en kostnadsbesparingsberäkning.

Inriktad planering av objekten enligt projektplanen.

Gatuspecifik underhållsbok som visar alla reparations- och underhållsåtgärder som föreslås för gatan samt kostnaderna för dessa.

Det skapas större helheter av planeringsobjekten och dessa ligger till grund för de offentliga upphandlingsdokument som utformas i enlighet med lagen och upphandlingsenhetens anvisningar.

Utförs eller assisteras vid den offentliga konkurrensutsättningen via Hilma-kanalen (också Cloudia).

Entreprenören utför planenligt reparationsarbete av gator, gång- och cykelvägar.

Resultatgranskning görs enligt servicelöftet och skicket på gatorna, gång- och cykelvägarna samt ändringen i reparationsskulden följs upp.

Uppgifterna om redan utförda åtgärder från nätet av gator, gång- och cykelvägar ger information om egendomens skick samt konstruktionernas hållbarhet och förväntande livscykel.

Kundens material används som underlag för kartläggningen av skicket. Det är möjligt att använda Kuntokierre® även utgående från knappt och bristfälligt material.

Kartläggningen av skicket utförs av Marjetas i enlighet med Kommunförbundets anvisning. Skicket på nätet av gator, gång- och cykelvägar samt beloppet av reparationsskulden fastställs med hjälp av kartläggningen av skicket.

Utgående från kartläggningen av skicket utförs fortsatta mätningar såsom georadarundersökningar och mätningar av bärförmågan för en fastställd objektgrupp. I allmänhet görs fortsatta mätningar på en objektgrupp som utgör cirka 10 % av hela gatunätet.

En preliminär budet för reparationsinvesteringar görs upp tillsammans med kunden. Budgetbehandling i kommunens förvaltningsorgan där förutsättningarna för sparmålen skapas.

Gatorna, gång- och cykelvägarna som ska omfattas av Kuntokierre® har utsetts. Över objekten har gjorts en utredning av reparationsåtgärder och en kostnadsbesparingsberäkning.

Inriktad planering av objekten enligt projektplanen.

Gatuspecifik underhållsbok som visar alla reparations- och underhållsåtgärder som föreslås för gatan samt kostnaderna för dessa.

Det skapas större helheter av planeringsobjekten och dessa ligger till grund för de offentliga upphandlingsdokument som utformas i enlighet med lagen och upphandlingsenhetens anvisningar.

Utförs eller assisteras vid den offentliga konkurrensutsättningen via Hilma-kanalen (också Cloudia).

Entreprenören utför planenligt reparationsarbete av gator, gång- och cykelvägar.

Resultatgranskning görs enligt servicelöftet och skicket på gatorna, gång- och cykelvägarna samt ändringen i reparationsskulden följs upp.