Tjänster

Kuntokierre

Här har du en paketlösning som är skräddarsydd för den kommunala sektorn. Med hjälp av den kan du få reda på i vilket skick kommunens gator är, skapa ett flerårigt åtgärdsprogram och noga följa med hur entreprenaderna genomförs.

Med vår hjälp kan du få nöjdare gatuanvändare och bättre möjlighet att påverka de politiska beslutsfattarna. Oberoende av om du är teknisk direktör, ekonomidirektör eller stadsdirektör så sparar du både tid och pengar på att använda Kuntokierre®.

Sakkunnigtjänster

Behöver du hjälp med att lösa ditt problem? Hör små resurser i fråga om tidsanvändning och kompetens till dina utmaningar? Oroa dig inte. Vårt pålitliga team kan erbjuda dig sitt stöd.

Tillsammans möter vi utmaningarna i din vardag. Så här får du ny fart i dina utvecklingsprojekt och råd för att hitta de bästa lösningarna.

”Kuntotekniikan työ on mahdollistanut korjausvelan kannalta tehokkaan saneeraushankkeiden ohjelmoinnin, antanut perusteet valinnoille ja tehostanut toteutusta saneerausalueiden määrittämisessä. Lisäksi palvelun käyttö on kehittänyt yhteistyötä verkostojen kanssa sekä mahdollistanut jo suunnitteluvaiheessa tarkoituksenmukaiset suunnitteluratkaisut katu- ja klv-verkon alueellisen elinkaaren pidentämiseksi.”

Eija-Liisa Dahlberg

Hämeenlinnan kunta

”Samarbetet med Marjetas har möjliggjort effektiv programmering av våra saneringsprojekt med tanke på reparationsskulden. Det har också underbyggt våra val och gjort det möjligt att mer effektivt än tidigare fastställa saneringsområdena. Tack vare tjänsten har vi förbättrat samarbetet med olika nätverk och hittat ändamålsenliga lösningar för att förlänga den regionala livscykeln för nätet av gator, gång- och cykelvägar redan i planeringsskedet.”

Eija-Liisa Dahlberg

Tavastehus Stad